TWARDY CZŁOWIEK

Może pan Y miał pewną „ideologię uzasadniającą niereagowanie na przerywania. Może uważał, że twardy człowiek dąży do celu, nie zwra­cając uwagi na to, co robią inni. Pan Y nigdy nie podał własnych reguł czy, mó­wiąc inaczej, nie wyłożył własnej definicji sytuacji, co uniemożliwiało mu polemikę lub negocjacje z definicjami proponowanymi przez chłopców.Odpowiedź Alka »Ja? Skończyłem.« była ostra i miała charakter przeciwsta­wienia się. Pani C. nie wstała, nie podeszła do Alka. Gdyby to nastąpiło, Alek uzyskałby pewnie poparcie klasy.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!