TWÓRCZE JEDNOCZENIE

H. Thorpe w książce Science, Man and Morals wyłożył nader przekonywająco, że powstawanie całości z pew­nej wielości rozmaitych części, które staja się przy tym jeszcze bardziej wzajemnie niepodobne, jest naj­ważniejszą twórczą zasadą w ewolucji: „Unity out of diversity” (Jedność z rozmaitości — przyp. tłum.), Teilhard de Chardin wreszcie wypowiedział to samo najzwięźlej i w najpiękniejszej poetycko formie: ,,Creer c’est unir” (Tworzyć to jednoczyć — przyp. tłum.). Zasada ta działała na pewno już przy narodzi­nach pierwszego życia.Twórcze jednoczenie tego, co rozmaite w funkcjo­nalną całość oznacza samo przez się skomplikowanie systemu żywego.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!