TYPOWA KLASA

Podsumowując M. Galton i inni stwierdzają: „Wykryliśmy, że typowa klasa jest utrzymywana w porządku, nauczyciel zdecydowanie nad nią panuje (…). Praca zdaje się być odtwórcza i mało pobudzająca. Mimo to zachowanie dzieci jest do­bre, przez większość czasu pracują one nad realizacją zadań, dostosowują s:ę do sytuacji stworzonych przez nauczyciela. Z małymi wyjątkami ich przystosowanie się do sytuacji szkolnej zdaje się być całkowite” (Galton i in. 1980, s. 108).Podobne do ORACLE są badania M. Ruttera dotyczące uczniów szkół średnich. Przeprowadzone były w dwunastu szkołach, rezultaty przedstawiono w książce zatytu­łowanej Fifteen Thousand Hours, 1980 (15 tysięcy godzin). Tytuł wziął się stąd, że 15 tysięcy godzin, zdaniem autora, spędza w szkole dziecko od 5. roku życia do z;ikoń- czenia szkoły średniej.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!