U ISTOT ŻYWYCH

Struktury te wykształciły się u istot żywych w to­ku rodowych dziejów, czyli filogenezy, i to mianowicie mocą procesu, który sprawia, że nadają się one szcze­gólnie dobrze do uzyskiwania i gromadzenia energii. Dzięki dawnym zdobyczom Karola Darwina oraz nowym osiągnięciom biochemii potrafimy sobie; dzisiaj wyrobić określone i prawdopodobnie trafne wyobra­żenia o procesach, mocą których dochodzi do skutku celowość organicznych struktur. Plan budowy każde­go gatunku istot żywych zapisany jest w podwójnej spirali cząsteczki łańcuchowej kwasu nukleinowego,„zakodowany” w kolejności nukleotydów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!