UCZESTNICY DYSKUSJI

Jeśli uczestnicy naszej dyskusji — po­wiedziałem kiedyś późną nocą na „poprawinach” w Hotelu Parkowym w Królewcu, po posiedzeniu To­warzystwa im. Kanta — zgadzają się, że teraz stoi tu na stole pięć szklanek wina, w takim razie nie potra­fię zrozumieć, jak ktoś może poszukiwać dla tego in­nego wyjaśnienia niż to, że cokolwiek skrywa się poza zjawiskiem «szklanka wina», to faktycznie owo coś obecne jest w liczbie pięciu.”Konsekwentny neokantysta odpowiedziałby na to rozumowanie, że znajomość faktów fizykalnych łącz­nie z uznaniem ich realności stanowi przesłankę dla naszego poglądu, iż zyskujemy określone przedsta­wienia za pośrednictwem aparatu światoobrazu, o któ­rym również zakładamy, że jest fizykalny i realny.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!