UDZIELANE ODPOWIEDZI

Interakcjonista symboliczny uważa, że nauczanie polega na przekonywaniu ucz­niów, by przyjęli za swój nauczycielski sposób widzenia świata, albo – używając bliższego interakcjonistom słowa – nauczycielską perspektywę. „Nauczyciele w za­sadzie wypracowują to, posługując się pytaniami i odpowiedziami, prowadząc ucz­niów w kierunku właściwego kontekstu, odrzucając odpowiedzi złe, niewłaściwe, a także i te, które przejawiły się w złym miejscu w stosunku do układu odniesienia (jaki stwarza nauczyciel – A. J.) (…) Nauczyciel określa to, co chciałby, by ucz­niowie robili, selektywnie słucha, ocenia i podsumowuje (Woods 1983, s. 105).Interakcjoniści symboliczni podkreślają, że nauczyciel zwraca uwagę nie tylko na to, czy uczniowie udzielają złych lub dobrych odpowiedzi, ale również na to. czy odpowiadają w sposób właściwy, po podniesieniu ręki, z zachowaniem wyzna­czonego porządku.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!