UJMOWANIE FAKTU

Oba można ujmować jako przystosowanie do faktu, że przy wszel­kich procesach „przemiany dynamicznej” 8 zachowu- je się jakaś określona czasowa kolejność zdarzeń, co pozwala organizmowi wykorzystywać wcześniejsze z nich jako niezawodne wskaźniki, że należy się spo­dziewać późniejszych. W innym kontekście będę mu­siał powrócić potem do analogii pomiędzy reakcją warunkową i przyczynowością. Zgodność pomiędzy reprezentacjami świata ze­wnętrznego, jakich dostarczają różnorodne aparatury światoobrazu rozmaitych istot żywych, wymaga wy­jaśnienia. Niepojęte wydaje mi się chcieć znaleźć inne niż to, że wszystkie, w tak różnorodny sposób odmien­ne, formy możliwego doświadczenia odnoszą się do tej samej rzeczywistości pozapodmiotowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!