UZASADNIENIE

Uczniowie porównują powołując się na to, że inny nauczyciel na coś pozwala i uważa dane zachowania za dopuszczalne, że od równoległej klasy nie wymaga się tyle, co od nich itp. Nauczyciel zaś może głosić, że jest on wyjątkowo tolerancyjny, bo nikt inny na „to” by się nie zgodził, lub że w innej szkole „coś takiego” nie uszłoby płazem. Uzasadnienie. Nauczyciele ustawicznie podkreślają znaczenie pracy, dając przykłady korzyści, jakie z dobrego wykonania pracy wynikają. Uzasadniane jest głównie to, że podporządkowanie się nauczycielowi leży w interesie samego ucz­nia. Nauczyciele mają duże możliwości panowania nad tym, co, kto i kiedy mówi w klasie, mają więc szanse na podawanie długich uzasadnień i nie pozwalają czy­nić tego samego uczniom.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!