W NASZYM JĘZYKU

W naszym języku słowo „subiekt” oznacza we­dług Podręcznego Słownika Filozoficznego Eislera „istotę przeżywającą, przedstawiającą, myślącą i chcą­cą, w przeciwieństwie do obiektów przeżywania, po­znania, działania”. Subiectum oznacza w dosłownym przekładzie „to, co rzucone pod spód” w sensie pier­wotnego podłoża, na którym wznosi się nasz cały świat: podmiot. Leibniz utożsamia podmiot z l’ame meme, z samą duszą.Wszystko, czego w ogóle umiemy doświadczać, prze­to wszystko też, co wiemy o otaczającej nas rzeczywi­stości pozapodmiotowej, opiera się na przeżyciach tego podmiotu; wszelkie nasze myślenie i chcenie także. Refleksyjne rozpoznanie własnego bycia, ujęte przez Descartes’a w słowach cogito ergo sum, nadal stanowi najmniej wątpliwe z wszelkiego poznania, mimo fał­szywych, subiektywnie-idealistycznych wniosków, któ­re z niego wyciągnięto, a których obalaniu poświęco­na jest znaczna część.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!