W NIEKTÓRYCH BADANIACH

W niektórych badaniach udało się wyliczyć związek korelacyjny między wystę­powaniem pewnego stylu a osiągnięciami uzyskiwanymi przez uczniów; po to, by teri związek korelacyjny zarysował się, trzeba było oczywiście dużej liczby obser­wacji na dużej liczbie nauczycieli (klas) w ciągu czasu, który eliminuje przypadko­wość.Pewne badania, w których zastosowano systemy analizy interakcji, pozwoliły na wykrycie typowych, czy względnie często się powtarzających sekwencji interakcji, takich jak na przykład „nauczyciel pyta – uczeń odpowiada – nauczyciel ocenia“, powstała więc możliwość rozróżniania przebiegów poszczególnych lekcji ze wzglę­du na zarysowujące się tam sekwencje.W badaniach przy użyciu systemów interakcji nie uwzględnia się zwykle dynamiki zmian w obrębie kontaktów w zespole bądź kontaktów zespołu z nauczycielem.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!