W ODWROTNYM KIERUNKU

Jest nader prawdopodobne, że bez dogłębnej znajomości Kanta Planckowi nie udałoby się dokonać tego wyło­mu, nie mniej rewolucyjnego teoriopoznawczo niż fi­zykalnie. Wnioski teoriopoznawcze, które wyciągnął Max Planck, odpowiadają w zupełności, wedle jego własnych słów, reprezentowanym tutaj poglądom hi­potetycznego realizmu, podzielanym przez wielu in­nych wielkich fizyków oraz, jak powiedziano, także przez Bridgmana. W odwrotnym kierunku, od filozofii ku przyrodo­znawstwu, wyłomu w wielkim murze udało się do­konać kilku myślicielom dopiero w ostatnim, jak się zdaje, okresie. Dzisiaj znajdzie się już także wśród „autentycznych” filozofów takich, którzy pod poję­ciem obiektyzacji rozumieją dokładnie to samo, co przyrodnicy i którzy również człowieka rozpatrują z tego samego co przyrodnicy stanowiska.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!