W RAMACH BADAŃ

Być może jest to przypadek, w którym sprawa ważna dla ludzi dorosłych została potraktowana jako jednakowo ważna dla dzieci i młodzieży. Wśród mło­dych szukano potwierdzeń tego, co dorośli uznawali za oczywistość.W ramach wspomnianych już wcześniej badań, określanych mianem ORACLE, M. Galton wraz ze współpracownikami (1980) doszedł do wniosku, że wśród nau­czycieli dają się wyodrębnić cztery grupy w zależności od stosowanego stylu od­działywań. Nauczyciele określani mianem „nadzorcy indywidualnej pracy” (22,4% ogółu badanych) charakteryzują się tym, że mało dają pytań, często nadzorują indywidu­alną pracę ucznia; nauczyciele ci często mówią uczniom, co robić, uczniowie pra­cują indywidualnie, nauczyciele w znacznym stopniu kontrolują ich pracę. Sporo tam krótkich interakcji, bardzo dużo przypadków pokazywania uczniom, że dobrze lub źle pracują.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!