W ROZMAITYCH KONTEKSTACH

Pod tym względem organizacje takie odpo­wiadają w pełni kantowskiej definicji „aproryczności”.W rozmaitych kontekstach będzie jeszcze mowa tym, że sprawność struktury przystosowanej na sta­łe okupiona jest z konieczności utratą stopni swobody. Mechanizmy o krótkoterminowych zdol­nościach poznawczych, o które teraz chodzi, nie sta­nowią wyjątku od tej reguły. Całkiem swoiste przy­stosowanie struktur, stanowiących ich podłoże, do uzy­skiwania zupełnie określonego rodzaju informacji na­rzuca większości tych mechanizmów bardzo sztywny wąski program. Wbudowany w nie aparat przeli­czeniowy zawiera z konieczności „hipotezy”, przy któ­rych obstaje wręcz doktrynersko.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!