W RÓŻNORODNYCH FORMACH

Jak to mawiał we Fryburgu filozof Szilasi z lapidarną siłą wyrazu wymuszoną kiepską znajomością niemczyzny: „Nie ma J e d n e j rzeczy w sobie, jest dużo rzeczy w nich.” Porównując wiele różnych aparatów fizjologicz­nych, które nam, ludziom, pozwalają przeżywać ota­czający świat, można też z drugiej strony porównać te apai aty, które u rożnych gatunków zwierząt „wno­szą w doświadczenie” relewantne dla każdego gatun­ku dane środowiska. Zrozumiałe jest, że w różnorod­nych formach zwierzęcych te „aparaty światoobrazu” bardzo się od siebie różnią.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!