W ROZPRAWIE

W rozprawie Essay on Evolutionary Epistemology Donald D. Campbell pisze: „[…] paradygmat przyrostu wiedzy dzięki doborowi naturalnemu można uogólnić na inne rodzaje działalności poznawczej, takie jak uczenie się, myślenie i nauka” („the natural selection paradigm of such knowledge increments can be ge- neralized to other epistemic actwities, such as learning, thought and science”). Nie tylko podzielam to zdanie, lecz za jedno z głównych zadań niniejszej książki uważam przeprowadzenie zaproponowanego przez Campbella uogólniającego porównania rozmai­tych mechanizmów, za których pośrednictwem roz­maite systemy żywe zdobywają i gromadzą relewant- ną dla nich informację.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!