W ŚWIECIE NIEOGRANICZONYM

Wiele dużych zwierząt zżera więcej niż niewiele małych. Organizmy są zatem systemami, które uzyskują energię w obwodzie tak zwanego d o- datniego sprzężenia zwrotnego.W świecie nieorganicznym istnieją systemy, które robią to samo. W języku angielskim całkiem potocz­nym określeniem metaforycznym procesu dodatniego sprzężenia zwrotnego jest snowballing, narastanie la­winy. Również pożar rozprzestrzenia się tym snadniej, im więcej już ogarnął terenu i wielu poetom płomień posłużył za metaforę i symbol życia. Od wspomnianych systemów nieorganicznych systemy organiczne różnią się w jednym istotnym punkcie: zdolność zdobywania energii zawdzięczają określonym, często nader skomplikowanym strukturom swe­go ciała.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!