W TOKU EWOLUCJI

Jednakże w toku dalszej ewolucji nowy system często się upraszcza przez to, że każdy ze zjednoczonych w nim podsystemów „specjalizuje się , tzn. ogranicza do jednej tylko działalności przy­dzielonej mu za sprawą nowego podziału piracy, na­tomiast pozostałe funkcje, które za czasów niepodle­głości musiał także spełniać, przekazuje innym czło­nom całości. Nawet komórki w zwojach naszego móz­gu, zdolne w zespoleniu do najwyższych osiągnięć du­chowych, w pojedynkę ustępują znacznie amebie bądź pantofelkowi i to zarówno, gdy chodzi o indywidual­ną sprawność komórki, jak i w sensie relewantnej informacji, która stanowi podstawę tej sprawności. Ameba czy pantofelek dysponują szeregiem sen­sownych odpowiedzi na bodźce zewnętrzne i „wiedzą” sporo ważnych rzeczy o środowisku.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!