W TOKU ROZWOJU

Również w toku rozwoju budowy cielesnej,’ w morfogenezie powstają obrazy zewnętrznego świata- płe­twy i ruchy ryb odwzorowują w swycS formach hy­drodynamiczne właściwości wody, które ta posiada mezalezme „d obecności b,dż „ieobecnoSci w niej wiosłujących płetw. Oko jest, jak to słusznie dostrzegł Lroethe, odwzorowaniem słońca oraz właściwości fi­zycznych przysługujących światłu niezależnie od tego czy jakieś oczy je widzą. Również zachowanie sie zwierząt i ludzi stanowi obraz środowiska w tej mie­rze, w jakiej jest do niego przystosowane. Organiza­cja narządów zmysłowych i centralnego systemu ner­wowego s pozwala żywym istotom uzyskiwać wiado­mości o określonych, relewantnych dla nich danych zewnętrznego świata i odpowiadać na nie w sposób sprzyjający utrzymaniu się przy życiu.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!