W WARUNKACH KLASY

W warunkach klasy reguły te muszą zapewnić zachowanie porządku, a zarazem dać dzieciom przebywającym w zatłoczonym pomieszczeniu pewne poczucie prywatności. Wszystkie te sprawy dotyczą porządku i nadzoru nad klasą. Ph. Jackson uważa, że po to, by w ogóle można nauczać, nadzór jest niezbędny. „Gdy kontrola nad grupą jest stracona, wszystko jest stracone” (Jackson 1968, s. 106).Aby zrozumieć sposób, w jaki interakcjoniści podchodzą do strategii, posłużę się przykładem z pracy I. Westbury’ego (1973). Spójrzmy na normalne, tradycyjne nauczanie frontalne, zwane w Stanach Zjednoczonych recitation, a w Wielkiej Bry­tanii chalk and talk method (metoda kredy i gadania). Otóż może ono być trakto­wane jako strategia – forma radzenia sobie z rzeczywistością.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!