W WIELU BADANIACH

W wielu badaniach nad czynnościami nauczyciela uwzględniano czynnik „nau­czyciel krytykuje postępowanie ucznia. Czynnik ten jednak był tak różnie definio­wany przez poszczególnych badaczy, że porównywanie rezultatów jest bardzo trud­ne. Niekiedy wprowadzano rozróżnienie dotyczące stopnia i treści krytyki, a więc tego, czy dotyczy ona uczenia się, czy ogólniejszego postępowania. W ten sposób odróżniano umiarkowany krytycyzm, dotyczący głównie sposobu, w jaki uczniowie realizują swoje zadania, od krytycyzmu ostrego, nakierowanego na osobę, z tenden­cją do upokorzenia lub ośmieszenia. Małe znaczenie przywiązywano do kontekstu, w jakim krytyka ma miejsce.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!