W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH

Jedynie w rzadkich, wyjątkowych przy­padkach — ale właśnie o nie tutaj chodzi — mutacja bądź rekombinacja materiału dziedzicznego sprawia, że organizm jest w stanie lepiej wykorzvstywać swoje środowisko, niż to umieli jego przodkowie. To jednak oznacza zawsze, że nowa istota „lepiej przy­mierza się” s do jakiejś danej ze swego środowiska, przez co polepszają się jej widoki na uzyskiwanie lub maleje prawdopodobieństwo utraty energii. W tej sa­mej mierze rosną widoki uprzywilejowanego orga­nizmu na przetrwanie i rozmnażanie się, natomiast kurczą się widoki jego braci nie wyposażonych w po­dobny sposób i skazanych na wymarcie wskutek kon­kurencji. Proces takiego doboru nzaś przemiana istot żywych, którą sprawia — przystosowaniem.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!