WAŻNE ROZPOZNANIE

Postępowa­nie wielkiego współczesnego przedsiębiorstwa prze­mysłowego, powiedzmy wielkiego koncernu chemicz­nego, który bardzo sensownie inwestuje niemałą część czystego zysku w swe laboratoria, aby dzięki nowym odkryciom otworzyć sobie nowe możliwości zysku — nie jest tylko jakimś poglądowym modelem, ale cał­kiem po prostu przypadkiem szczególnym tego, co dzieje się we wszystkich systemach żywych.Uważam za ważne rozpoznanie Otto Ro:;slera, że świat organizmów nie jest w swym filogenetycznym stawaniu się zależny od „czystego” bądź „ślepego” przypadku, lecz że podchwytuje on natychmiast każdą przypadkowo się nasuwającą pomyślną oka2ję i eko­nomicznie ją wykorzystując umożliwia przydarzenie się dalszych szczęśliwych przypadków.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!