WAŻNY PROCES

Poznaliśmy już przykłady takich obwodów oddziały­wań, mianowicie obwodów z dodatnim oddziaływaniem zwrotnym, przy omawianiu zdobywania energii.Co najmniej równie ważny jest proces w obwodzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, po­nieważ jednak zalicza się on już do mechanizmów zdo­bywających informację, omówię go bliżej dopiero w odpowiednim podrozdziale. Tutaj niechaj wystarczy uwaga następująca: kiedy w obwodzie uzależnień przyczynowych wbudowany jest w którymś miejscu „znak odejmowania”, kiedy zatem jakiś proces w łań­cuchu działa tym słabiej, im mocniejsze staje się dzia­łanie procesu bezpośrednio go poprzedzającego, wów­czas rezultatem jest regulacja. Im bardziej podnosi się ciecz w gaźniku lub w płuczce klozetowej, tym wy­żej podnosi się pływak, ograniczając przez to dalszy dopływ cieczy. Następstwem tego procesu jest usta­lenie się lustra cieczy.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!