WIĘKSZOŚĆ CHORÓB

Większość chorób ducha i zakłóceń, stawiających pod znakiem zapytania dalsze trwanie naszej kultury, dotyczy etycznego i moralnego zachowania się czło­wieka. Aby znaleźć stosowne przeciwdziałania, po­trzebny jest przyrodoznawczy wgląd w przyczyny tych patologicznych zjawisk, co wymaga przebicia muru, rozdzielającego przyrodoznawstwo od humani­styki, i to przebicia w miejscu, które bronone jest przez obie strony: przyrodnicy, jak wiadomo, zwykli powstrzymywać się od wszelkich sądów wartościują­cych, natomiast humaniści są we wszystkich kwe­stiach aksjologicznych pod silnym wpływem ideali­stycznego poglądu, że cokolwiek daje się wyjaśnić przyrodniczo, musi być ipso facto obojętne wobec wartości.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!