WIĘKSZOŚĆ FILOZOFÓW

Tak czynili w więk­szości filozofowie starej Grecji i przyrodoznawstwo tamtej epoki, które poczęło już obiecująco kiełkować, musiało uschnąć. Jeśli spojrzenie ku wnętrzu mogło bezpośrednio dostrzec najgłębsze prawdy, podczas gdy skierowane na zewnątrz było w stanie, w najlepszym razie, ukazać prawidłowości jakiejś chimery, jakiegoś snu — to, zaiste, któż chciałby się zajmować prze­wlekłym i mozolnym badaniem zewnętrznego świata, który w dodatku jawił się pod niejednym względem tak nieatrakcyjny?I oto powstała nauka zajmująca się niemal wyłącz­nie podmiotem ludzkim, prawidłowościami oglądu myślenia i czucia tego podmiotu.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!