WIELU MYŚLICIELI

Wielu myślicieli, tak filozofów jak przyrodników, roz­poznało, iż postęp w stawaniu się organicznym osią­gany jest niemal zawsze w ten sposób, że pewna liczba różnych od siebie, wzajem i niezależnie dotąd funkcjo­nujących systemów integruje się w jedność wyższego porządku i że w toku tej integracji następują w nich zmiany, w których rezultacie stają się one zdatniejsze do współpracy w nowo powstającej nadrzędnej całości systemowej. Goethe, jak wiadomo, definiował rozwój jako dyferencjację i subordynację części. Ludwik von Bertalanffy przedstawił ten proces bardzo ściśle w swej teorii biologii podając wiele przykładów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!