WŁADZA NAD MOWĄ

Wszystkie badania późniejsze, które omówię w dalszych partiach tej książki, odchodzą od prostego jednowymiarowego pojęcia „styl kierowania”, z którym łączono niegdyś wiele nadziei, a które trzeba było zastąpić bardziej złożonymi konstruktami.Sprawować władzę nad ludźmi, to sprawować władzę nad porozumiewaniem się ludzi między sobą. Wyrazem władzy nauczyciela nad uczniami jest fakt, że on tylko on ma w klasie prawo do wypowiadania komunikatów na temat komunika­tów. Używając nieco technicznego żargonu powiemy, że wyłącznie on ma prawo do nadawania metakomunikatów. To on bowiem może mówić „A teraz wszyscy posłuchamy…”, „X powie nam o…“, „Y, co masz zamiar powiedzieć?”, „Kto wie, co to znaczy?”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!