WŁADZA NAUCZYCIELA

Co do rozkładu liczby wypowiedzi metakomunikacyjnych między nauczycielem a uczniami to jest on całkowicie asymetryczny – metakomunikacja jest głównie zadaniem nauczyciela. Wypowiedzi metakomunikacyjne uczniów to głównie infor­mowanie, że nie rozumieją, i prośba o dodatkowe wyjaśnienia. Ale władza nauczyciela nad mową jest szersza niż wymienione tu kategorie .Nauczyciel panuje nad kolejnością wypowiedzi. Może być to oczywiście „puszczone na żywioł”, ale generalnie prawo do ustalania kolejności wypo­wiadających się należy do nauczyciela. On wybiera siebie lub ucznia na na­stępnego wypowiadającego się albo pozwala uczniowi zgłosić się samemu.Niektórzy badacze (np. Edwards 1980) starali się analizować, czym różni się rozmowa w klasie od wszelkich innych rozmów, gdy konwersują ze sobą osoby kontaktujące się na równych prawach.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!