WOBEC INDYWIDUALNEGO DZIECKA

Wobec indywidualnego dziecka przewidziano bardzo uproszczone podejście. Ca­łość zachowań ucznia dzielono na czynności związane z realizacją zadania, „gada­nie“ i „inne zachowanie nieformalne”. Podobnie rozpatrywano czynności całej klasy,Wyników badań M. Ruttera, jako podobnych do ORACLE, nie omawiam.Dla antypozytywistycznie nastrojonej S. Delamont badania Ruttera są przykła­dem „najbardziej doprowadzających do szału badań normatywnych” (Delamont 1984). Wykpiwa ona poszczególne korelacje, takie jak na przykład związek między faktem, że nauczyciele (jako ogół statystycznie traktowani) mają tendencję do wcześniejszego kończenia lekcji, a faktem, że uczniowie w ten lub inny sposób za­chowują się, i wyśmiewa proponowane przez Ruttera próby interpretacji podobnych wyników.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!