WSPÓLNIE Z KLASĄ

Nauczyciele określani jako „badacze zjawisk wspólnie z klasą” (15,5% ogółu badanych) kładą nacisk na pytania skierowane do uczniów, zwłaszcza na pytania związane z realizacją zadania. Często wypowiadają się na temat tego, co uczniowie robią lub mają robić. Uczenie się uczniów jest bardzo nadzorowane. Nauczyciele wchodzący w skład tej grupy zadają więcej pytań (zamkniętych i otwartych) i wię­cej mówią o ideach i problemach niż nauczyciele z jakiejkolwiek innej grupy.Nauczyciele określani jako „instruktorzy pracy grupowej” (12,1% ogółu) kła­dą nacisk na pracę grupową, mniej na indywidualnego ucznia. Więcej tu pytań, zdań oznajmujących niż u nauczycieli pierwszej grupy – wiele zdań oznajmują­cych dotyczących faktów, dużo informacji zwrotnych.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!