WSPOMNIENIE O KARIERZE

Lepiej, logiczniej, a zarazem wygodniej byłoby najpierw przedstawić dokładnie, jakie są cele nauczycieli i cele uczniów, potem pokazać, jakimi drogami dochodzi między partnerami interakcji do ujawniania różnic co do celów, potem zobaczyć, jak poszczególne strategie prowadzą do celu, na koniec rozpatrzyć, co powstaje w wyniku kolizji strategii. Nie robię tego, bo na gruncie dotychczasowych rozważań i badań fenomenolo­gicznych bardzo niejasno widać, co można by powiedzieć o celach, jakie mają (sta­wiają sobie?) nauczyciele i uczniowie. Zahacza się o tę sprawę wielokrotnie, gdy mowa o opiniach, poglądach nauczycieli czy kulturze nauczycieli, czasem sprawa ta pojawia się, gdy badacze wspominają o „karierze, która pojmowana jest w tych badaniach w bardzo specyficzny sposób.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!