WŚRÓD PRZYRODNIKÓW

Starali się o to na przełomie stuleci zwłaszcza psychologowie postaci, niestety z niedostatecznymi zrazu, w braku wystarczającej znajomości te arii ewo­lucji, środkami. Wśród przyrodników w ścisłym sen­sie Max Planck był tym, który jako jeden z pierw­szych poważył się dokonać wyłomu od strony naj­bardziej bazaltowej z nauk przyrodniczych, fizyki, ku najbardziej bazaltowej z dyscyplin filozoficznych, teo­rii poznania. Posiadał gruntowną znajomość rozumo­wań Kanta, gdy dokonywał rewolucyjnego czynu, traktując kategorię przyczynowości, w opinii trans­cendentalnego idealizmu aprioryczną i konieczną w myśleniu, jako postawioną przez ludzi hipotezę: kiedy nie potrafiła już uporządkować faktów wypra­cowanych eksperymentalnie, odłożył ją po prostu na bok i zastąpił rachunkiem prawdopodobieństwa.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!