WSTRZYMANIE KRYTYKI

To „poznanie” wytrzymuje krytykę, której możemy je poddać ope­rując naszym znacznie bardziej złożonym i bogatszym w szczegóły obrazem świata. Potrafilibyśmy wpraw­dzie doradzić nieraz zwierzątku kierunki korzystniej­sze, niz obierany przez nie na chybił trafił, ale to co zwierzątko „wie” — wie najzupełniej słusznie: dalej na wprost płynąć faktycznie już się nie da!Wszystko, co my, ludzie, wiemy o realnym świecie. w którym żyjemy, zawdzięczamy powstałym w toku filogenezy aparatom zdobywania informacji, donoszą­cym to, co relewantne; wprawdzie o wiele bardziej zło­żone mz tamte, za których sprawą następuje u pan­tofelka reakcja ucieczki.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!