WSZYSTKIE STRUKTURY

Wszystkie zgoła złożone struktury ogółu orga­nizmów powstały pod selekcjonującym ciśnieniem określonych zdolności sprzyjających zachowaniu ga­tunku. Kiedy biolog napotyka strukturę, której fun­kcji nie zna, oczywistym dla niego samego obowiąz­kiem jest zapytać, do czego się ta struktura nadaje. Kiedy na przykład pytamy „Do czego kotu ostre, za­krzywione pazury?” i odpowiadamy „Do łapania my­szy”, pytanie i odpowiedź są w zwięzłej formie po­stawieniem i rozwiązaniem pewnego problemu. Colin Pittendrigh nazwał pytanie o wartość dla zachowania gatunku pytaniem teleonomicznym w nadziei, że dzięki neologizmowi oddali teleonomię od teleolo- gii, podobnie jak astronomia odseparowała się od astrologii.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!