WYNIKAJĄCE RÓŻNICE

Różnice wynikają z tego, że mówienie ma różne funkcje i tylko jedną z nich jest przekazanie odbiorcy jakiejś wiadomoś­ci. Poza tym mówienie może być podejmowane w celu przekonywania do czegoś odbiorcy albo dla podtrzymania kontaktów społecznych, albo dla rozładowania napięcia – może być też powtarzaniem w celu zapamiętania albo po prostu wypeł­nianiem ciszy.Nauczyciel komunikuje coś klasie nie tylko przez podanie treści, ale także przez styl mówienia, rozłożenie akcentów, intonację, gest, wyraz twarzy. Osoby wyrosłe w tej samej kulturze są niejako wyposażone w bardzo czuły aparat poz­walający na wykrywanie znaczeń owych akcentów i gestów i potrafią zwykle określić, o co naprawdę chodzi w wypowiedziach. To samo dotyczy dzieci.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!