WYPOWIEDZI NAUCZYCIELSKIE

Doszli oni do wniosku, że wy­powiedzi nauczycielskie, takie jak na przykład: „Powtórz jeszcze raz i mów wyraźniej”, nie byłyby do pomyślenia w normalnym kontakcie równorzęd­nych partnerów.Kolejną cechą, która charakteryzuje nauczyciela i różni rozmowę w klasie od innych rozmów, jest to, że nauczyciel ma władzę „wymagania odpowie­dzi lub „wywoływania opowiadania”. „Wywoływanie opowiadania” ma miejsce wówczas, gdy ktoś jest zaproszony do tego, by mówił, ale nie ma prawa, które ma wolny rozmówca w swobodnej rozmowie, do wypowiedze­nia własnej opowieści. Jeśli nauczyciel zadaje pytanie, to wymaga ono cze­goś, co da się uznać jako odpowiedź, ale decyzja, czy to „coś”, co zostało wypowiedziane, może być uznane za odpowiedź, należy do nauczyciela.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!