WYRAŹNE RÓŻNICE

W badaniu tym wprowadzono rozróżnienie kontaktów werbalnych i niewerbalnych (Jackson, Lahaderne 1972). J. Duthie na podstawie przeprowadzo­nych w 1970 r. badań w Szkocji uważa, że liczba interakcji między nauczycielem a uczniami może być znacznie większa i dojść do 300-400 w ciągu jednej godziny lekcyjnej (Morrison, Mclntyre 1974, s. 160).Zauważono wyraźne różnice między nauczycielami. Jackson przez dwa mie­siące szczegółowo analizował interakcje w klasach prowadzonych przez cztery nauczycielki. Zwracano uwagę na trzy dziedziny, w obrębie których przebiegają interakcje: dydaktyczne, organizatorsko-kierownicze i zakazy. Gdy uwzględni­my tylko indywidualny kontakt między nauczycielem a poszczególnymi ucznia­mi, okazuje się, że różnice między nimi przybierają postać uwidocznioną.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!