WYTWORZONY OBRAZ

Tylko tak właśnie postępując wytwarzamy sobie obraz „obiektywnej” rzeczywistości. Rozczłonkowany na obiekty, złożony z rzeczy, świat przez nas przeży­wany powstaje wszak dopiero dzięki temu, że abstra­hujemy od tego, co „podmiotowe” i przypadkowe. Ko­niec końców, wierzyć w rzeczywistość rzeczy pozwala nam niechybnie owa stałość, z jaką pewne oddzia­ływania z zewnątrz wyłaniają się w naszym przeży­waniu — zawsze równoczesne i wedle tej samej reguły powiązane ze sobą pomimo całej zmienności warun­ków postrzegania oraz wewnętrznych stanów naszego Ja. To właśnie ich niepodatność na wpływ podmioto­wości i przypadku powoduje, że uznajemy grupy fe­nomenów tego rodzaju za rezultat czegoś, co dane jest rzeczywiście i istnieje niezależnie od tego, czy jest w ogóle poznawane, i co potrafimy rozpoznać ponow­nie jako ten sam obiekt akurat po tych właściwych mu sposobach oddziaływania, po „właściwościach”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!