Z PIERWOTNEGO ŚRODOWISKA

Ze środowiska pierwotnej socjalizacji, gdzie „świat jest jedenniepodzielny i jest się w nim całkiem zanurzonym” (Woods 1980, s. 13), dziecko przechodzi do innego świata, w którym trzeba nauczyć się grać obojętne człowie­kowi role, rozumieć innych, starać się zmaksymalizować własny zysk, zminimali­zować straty, wiedzieć, jak wykorzystać sytuację, jak daleko można się posunąć, kiedy ustąpić, kiedy zgodzić się na zawieszenie broni, a kiedy na kompromis. Tak, zdaniem P. Woodsa, odbywa się przejście od rodziny do szkoły.Z pojęciem negocjacji związane są trzy założenia:po pierwsze, mamy tu do czynienia z siłą czy mocą i ta moc decyduje o  tym, jakie techniki negocjacji są dostępne, a jakie nie;po drugie, relacje między układającymi się stronami są cały czas zmienne albo precyzyjniej: pewne ogólne granice możliwych relacji między partnerami są w miarę stałe, ale w obrębie tych granic istnieje bardzo wiele możliwości niejed­nakowego ustawiania relacji.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!