ZACHOWANIE NAUCZYCIELA

Zachowanie nauczyciela Y ukazuje pewną pomyłkę dotyczącą istoty sprawowa­nia władzy. Jeden z uczniów relacjonował badaczowi, że „pan Y stara się być twar­dy. Prawdopodobnie pan Y uważa, że siła jego , ja“ jako twardego, wywierającego wpływ człowieka – za takiego się chyba uważa – może być uzasadnieniem. Twar­dy człowiek nie musi szukać innych uzasadnień. Jak widać, uczniowie robią, co chcą, natomiast pan Y właściwie nie mówi, dlaczego powinni się zachowywać ina­czej. Poza tym, skoro w krótkim czasie pan Y kilkakrotnie zmieniał chcenie włas­nego ,ja“, zmieniając temat tego, o czym mówił, uczniowie mieli małe szanse zo­rientowania się, czego w istocie ,ja“ nauczyciela chce. Prawdopodobnie pan Y nie zauważał, że nie tylko nie dawał żadnych uzasadnień zewnętrznych, ale dodatkowo przez swe „błądzenie uniemożliwiał ewentualnym gorliwym uczniom uwzględnie­nie chęci jego „ja.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!