ZADANIE NAUCZYCIELI

Zadanie nauczycieli w wolnych szkołach jest więc niezmiernie trudne – uzależ­nieni są od „ciepłych** relacji z uczniami, ale muszą utrzymać jakiś dystans i nieco niewiedzy o sobie. Z drugiej strony trzeba przyznać, że nauczyciel w tego rodzaju szkole po prostu nie ma innych możliwości postępowania – nie mogąc odwołać się do kar, przepisów itp., może działać tylko sobą i w związku z tym najbardziej mu się opłaca umiejętność uczynienia siebie czarującym i interesującym.Żeby to uzyskać, nauczyciele muszą w niezwykle szerokim wymiarze używać do spraw nauczania swego prywatnego życia. Ich „prywatne ja“ jest czymś waż­nym, czasem podstawowym dla sukcesu. Ich życie prywatne staje się materiałem do uatrakcyjnienia zajęć i przyciągnięcia uczniów. Normalne jest mówienie ucz­niom o własnych sprawach uczuciowych. Poza tym starają się oni mieć poza szkołą coś szczególnie ważnego, swojego, co można by potem użyć jako materiał naucza­nia.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!