ZADAWANE PYTANIA

Nie jest dla niego ważna osobna egzystencja tych wypowie­dzi, może je ignorować lub przekształcać, tak jak chce, może je przedstawiać jako wyraz wzajemnego rozumienia Się lub określać jako nieporozumienie (Edwards 1980, s. 245). Nauczyciel może też traktować wypowiedzi dzieci jako szczeble ma­jące doprowadzić do pojęcia bardziej abstrakcyjnego. Pytania zadawane przez nau­czyciela są zasadniczo „testami mającymi sprawdzić uczniowską umiejętność i go­towość przybliżania się w stronę tego, co nauczyciel definiuje jako wiedzę. To, co uczniowie mówią, ma znaczenie w kontekście pewnego układu odniesienia, tj. za­sobu wiedzy traktowanego jako „wiedza szkolna.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!