ŻADNEMU Z MYŚLICIELI

Żad­nemu z tych myślicieli nie przychodzi do głowy, że Jan Kepler i Izaak Newton prawa władające gwiaź­dzistym niebem nad nami znaleźli bez żadnycn ekspe­rymentów, wyłącznie na podstawie obserwacji i opi­su; tym bardziej obca była im myśl, iż tymi właśnie skromnymi metodami można by ewentualnie odkryć również inne prawo, które niedostępne dla ekspery­mentu w wyższym jeszcze stopniu niż prawo grawi­tacji, rządzi w nas samych, w naszym etycznym i mo­ralnym zachowaniu. Tak więc drogę do samopozna- nia człowieka ciągle jeszcze przegradza twardy mur. Niewielu, zbyt niewielu pracuje przy rozbiórce prze­szkody. Wprawdzie stopniowo wzrasta ich liczba i, wraz z przeświadczeniem, że od wyniku ich poczynań zależy dola i niedola ludzkości, również gorliwość.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!