ZDANIE ORZEKAJĄCE

Zdanie orzekające, iż istoty żywe podlegają zmianom nieukierunkowanym, uzależnio­nym od czystego przypadku i że ewolucja dochodzi do skutku jedynie poprzez eliminację niezdatnych — jest niezaprzeczalnie słuszne, a przecież wprowadza w błąd.Jesteśmy znacznie bliżej rzeczywistości wielkiego stawania się w przyrodzie organicznej, mówiąc: życie uprawia nader aktywnie przedsięwzięcie, które zmie­rza do uzyskiwania równocześnie „kapitału ’ energe­tycznego i skarbu wiedzy, przy czym za każdym ra­zem posiadanie jednego z nich sprzyja zdobywaniu drugiego. Niebywała skuteczność tych obu obwodów funkcyjnych połączonych multiplikatywnym oddzia­ływaniem wzajemnym, stanowi przesłankę i wręcz wyjaśnienie tego, że życie jest w ogóle w stanie utrzy­mać się na przekór przemocy bezlitosnego świata nie­organicznego i także tego, że ma ono w pewnych oko­licznościach skłonność do „wybujałości”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!