ZDANIEM AUTORÓW

Zdaniem autorów „wykrycie, iż tak ma­ło czasu nauczyciele poświęcają wyrażaniu idei, poglądów i pomysłów, jest mo­że najważniejszym wynikiem tej analizy, mającym istotne implikacje” (Galton 1980, s. 90). Wykryto także, że im liczniejsza klasa, tym mniejszy odsetek pytań o  problemy i wypowiedzi o ideach – inaczej mówiąc, w większej klasie więcej czasu trzeba poświęcić na mówienie dzieciom, co mają robić, i na utrzymywa­nie porządku. Badania wykazały, że uczniowie ponad połowę swego czasu poświęcają na rea­lizację zadań i jeszcze ok. 12% czasu na realizację czynności rutynowych zleco­nych przez nauczyciela. Przerywanie, rozpraszanie aktywności lub pozorowanie ak­tywności obejmuje ok. 16% czasu. Badacze z pewnym zdziwieniem notują, że sto­pień wykorzystania czasu na uczenie się wydaje się być dość duży, zaś badani nauczyciele brytyjscy zwykle dają sobie radę z utrzymywaniem klasy w porządku.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!