ZDĄŻAJĄC DO POZNANIA

Człowiek zdążający do poznania rów­nież postępuje w ten sposób, że przedstawienie, które znajduje najpierw w swoim wnętrzu i hipotezę, która zrodziła się w jego myśli, konfrontuje ze światem ze­wnętrznym i „sprawdza, czy pasują”.Donald T. Campbell w rozprawie Pattern Matching as Essential in Distal Knowing wyłożył w przekony­wający sposób, że poznanie, w większości przypad­ków Od zwykłego rozpoznawania przedmiotu aż do weryfikacji hipotezy naukowej, dochodzi do skutku w asnie dzięki takiemu procesowi. Wyrażenie pattern matching jest twardym orzechem dla tłumacza.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!