ZGODNIE Z FILOZOFIĄ

Zgodnie z „filozofią wychowawczą” tych szkół zalecane jest bardzo daleko posunięte koleżeństwo mię­dzy nauczycielami a uczniami, duża tolerancja i permisywność. Do takich szkół uczęszcza zwykle młodzież, która ma złe doświadczenia z kontaktów ze zwykłymi szkołami, miała trudności z domem czy kolizje z dorosłymi i przejawia tendencje do używania narkotyków itp. Czyli jest to młodzież tzw. trudna, do której – jak się sądu – tylko tolerancją i partnerstwem można dotrzeć.„Wszystko w życiu takiej wolnej szkoły pcha nauczycieli, w przenośni, a cza­sem dosłownie, w ramiona uczniów”, rozpoczyna Ann Swidler (1984) sprawozda­nie z badań nad sposobem postępowania nauczycieli nauczających w takich szko­łach.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!