ZNACZENIOWA ZAWARTOŚĆ

Abstrahują oni ce­lowo od planu semantycznego, tzn. od znaczeniowej zawartości informacji i tym bardziej od relewancji, jaką owa treść mieć może dla organizmu w sensie zachowania gatunku. W terminach teorii informacji nie można przeto mówić, inaczej niż to czynimy w ję­zyku potocznym, o „informacji o czymś”. Kiedy poni­żej będzie mowa o informacji leżącej u podstaw wszel­kiego przystosowania, będzie mi zawsze chodziło o po­jęcie przyjęte w języku potocznym, zatem o infor­mację, która dla jej odbiorcy bądź posiadacza ma sens i cel. Istnieją też wszakże dwa zupełne dobre słowa niemieckie na określenie zdobywania i posia­dania informacji tego rodzaju: są to Erkennen i Wis- sen, poznawanie i wiedza. W dalszych wy­wodach nie będę ich stosował do określenia takich procesów poznawczych, które rozgrywają się głęboko poniżej poziomu świadomości, jak na przyktad zdo­bywanie informacji przez genom lub odruchowe zdol­ności zwierząt niższych; będę w takich razach mówił o  informacji lub ujmował słowo „wiedza” w cudzy­słów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!