ZNALEZIENIE POŚREDNIEJ DROGI

Nauczyciel stara się zna­leźć jakąś pośrednią drogę między poczuciem powinności a chęcią nieprzepracowy- wania się;utrzymanie zdrowia w sytuacji napięcia — unikanie stresu, przeczekanie sy­tuacji, gdy człowiek źle się czuje;znalezienie przyjemności i zadowolenia w kontaktach z uczniami — nauczy­ciel lubi się czasem pośmiać, jest zadowolony, gdy w klasie może pojawić się ele­ment „luzu“, humoru;utrzymanie własnej niezależności, co jest równoważne z autonomią we włas nej klasie.Pollard uważa, że dopiero w sytuacji zapewniającej zaspokojenie tych „pod­stawowych motywów nauczyciel może rzeczywiście interesować się nauczaniem.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!