ŻYCIE JAKO PROCES POZNAWCZY

Najbardziej zdumiewająca zdolność wszystkiego co żywe, dla której równocześnie najbardziej potrzebne jest wyjaśnienie, polega na tym, że wszystko żywe rozwija się, na pozór wbrew prawom prawdopodo­bieństwa, w kierunku od bardziej do mniej prawdo­podobnego, od prostszego do bardziej złożonego, od systemów niżej do wyżej zharmonizowanych. Nie ma w tym wszakże żadnego wykroczenia przeciw wszech­obecnym prawom fizyki i nic, co żywe, nie łamie też drugiej zasady termodynamiki. Wszelkie procesy ży­ciowe podtrzymywane są przez potencjał rozpływają­cej się w Kosmosie energii, czyli, jak to mówią fizycy, energii rozproszenia. Życie „pożera ujemną entropię”, powiedział mi kiedyś dosadnie jeden z wie­deńskich przyjaciół.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!